Velkomst

Onsdagssejladser

Hver onsdag afholdes onsdagssejlladser, hvor vi mødes til en venskabelig (men seriøs), dyst på kapsejladsbanen i området ml. Avedøre værket og Amager. Sejladserne forgår i samarbejde med Sejlforeningen Enighed.

Vi sejler i foråret med start som regel fra d. første onsdag i maj og slutter med udgangen af juni. Efter sommerferien starter vi op igen den første onsdag i august og slutter medio september. 

Sidste sejladsdag plejer at være en lørdag pga. det efterhånden bliver mørkt. 

Dommertjansen går på skift og man kan låne sejlklubbens dommerbåd ”Anette”, eller bruge sin egen båd.

Vi arrangere en årlig distancesejlads i Køge Bugt – ”Guldtuden” – som tidligere har været en vidt og berømt sejlads, og den blev relanceret i 2017 med fin succes.

Det er gratis at deltage om onsdagen.

Vi håber at se så mange både på vandet. Hvis du er i tvivl om det er noget for dig, eller du er øvet nok, så tak en snak med en af os på havnen eller kontakt Ulrik Larsen.

Kommunikationen omkring onsdagssejladserne foregår primært på facebook under gruppen ”Kalvebod raserlaug”  

https://www.facebook.com/groups/350925918369789/ 

Der er også oprettet en hjemmeside, hvor resultater, dommerlister m.m. kan findes. Den er her:

http://schjeldrup.dk/aftensejlads/menu.html 

 

Vi håber at se dig på vandet!

Sejlerhilsen fra

Ulrik Larsen

Formand for kapsejladsudvalget