top of page

Referater 2007

2007-01-25 Kl.19.30.

Deltagere :

Lasse Petersen.

Keld Christensen.

Per Nielsen.

Søren Overgård.

Hans-Henrik Andersen.

Uggi Bendtsen.

Bjarne Clasen-Nyqvist.

Ronnie Andersen.

Afbud :

Per Grønning.

Fra Afd.

Jørgen Lindhardtsen: Jolle afd.

Birgit Albertsen: Opti. afd.

Formand Lasse Petersen bød velkommen til Birgit Albertsen, ny opti.leder.

 1. Budgetter: Uggi
  Uggi orienterede om klubbens indtægter og udgifter og budgetter til de forskellige afdelinger.
  Alle afdelingerne var tilfredse med budgetterne.

 2. Nyt fra afdelingerne. Birgit: opti.afd.
  Der er i øjeblikket lidt småt med medlemmer i afdelingen.
  Der er afholdt forældremøde, hvor der ar aftalt følgende: pizzaaften , tur i svømmehallen
  Og stegelejr ( sommerlejr)

 3. Bjarne: senior afd.
  Afdelingen har holdt julefrokost, som var en succes
  Generelt godt sammenhold i senior afd.
  Navigations undervisningen går godt. Eksamen 23 Februar.
  Afdelingen er godt besat med elever og instruktører.

 4. Søren: Røgvandet.
  Røgvandet udsendes i Marts måned medreferat fra borgermøde ang. havnens forskønnelse.
  Efterlyser datoer for aktiviteter i afdelingerne.

 5. Jørgen: jolle afd.
  Ok jollerne deltager i vintertræning i Vallensbæk hver lørdag.
  Afdelingen afholder som sædvanlig tune-op og klubmesterskab.

Bestyrelsesmøde:

 1. Mødereferat fra sidste møde ( godkendt )

 2. Regnskabsoversigt: Uggi
  Klubbens økonomi ser meget fin ud.

 3. Havnen: Hans Henrik.
  Bjarne forespurgte om riste til trapperne ved junior og seniorrum

 4. Bordet rundt
  Ronnie: puslebord er opsat på toiletterne i klubhuset.
  Vandrør ved grovvask skal skiftes
  Henrik: Tagrender og afløb på klubhus bliver skiftet.
  Søren: Der arbejdes videre på H-bådsstævne, 2 jollestævner og 1 kølbådsstævne skal afholdes.

 5. Eventuelt.
  Keld spurgte om bestyrelsens holdning til kommunens oplæg til forskønnelse af havnen.
  Tages op på næste bestyrelsesmøde.

  Generalforsamling torsdag d. 26-4-2007

Ref.KC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-03-22 Kl.19.30.

Deltagere :

Lasse Petersen.

Keld Christensen.

Per Nielsen.

Søren Overgård.

Hans-Henrik Andersen.

Uggi Bendtsen.

Ronnie Andersen.

Bjarne Clasen-Nyqvist.

Per Grønning.

Formand Lasse Petersen bød velkommen.

 1. Mødereferat fra sidste møde: godkendt

 2. Regnskab: Uggi
  Ved denne sidste regnskabsorientering for bestyrelsen, ved den gl. kasserer, må vi tage til efterretning, at der ikke er det helt vilde under solen.
  Økonomien for både klub og havn er faktisk lutter smiley's. Naturligvis vil der være visse forskydninger i tidsrummet for regnskabets bevægelser, men tendensen kan vi godt tage til os.

  Pr. 1.marts lå klubbens indtægter positivt på godt kr. 16.000. Udgifterne,faste-og udvalgs, med godt kr. 23.000 på den rigtige side.
  Indtægtssiden i havnen er tæt på det rigtige. kr. 4.000 i plus. Udgiftssiden har en væsentligt mindreudgift p.t. her betinget i udestående afregninger, men tendensen tegner alt i alt som anført.

  Klubben kan med rimelig sikkerhed se frem til en god økonomisk sæson.

  Regnskabet for 2006 ligger klar, og revideret af revisorerne, parat til generalforsamlingen.
  Det udviser likvid kapital på kr. 802.702,93 , og med en egenkapital på kr. 1.125.156,86 står Hv.S ikke dårligt.

  Havnens regnskab balancerer, hvilket det ikke ville have gjort, om vi ikke havde fået rettet fejlen i indexreguleringen fra kommunen.
  Som bekendt er bygninger, tankanlæg m.v. på havnen sejlklubbens egen investering og ejendom, og afskrivningerne heraf er indregnet i ovenstående resultat.

  Bamses legat har i dag en formue i bankbeholdning og obligationer på kr. 1.319.354,52 Og udlodningen til dette års uddelinger er på kr. 49.354,52.

  Alt dette bliver iflg. vore love og traditioner gennemgået på generalforsamlingen.

 3. Havnen: Henrik
  Henrik indkalder til fællesmøde med havnens klubber

 4. Generalforsamling: Lasse
  Lasse rykkede for beretninger fra de forskellige afdelinger Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået.

 5. Bordet rundt.

  Bjarne:

  kajakklubben har 24 timers stævne 30 juni til 1 juli.

  Per Nielsen:

  Artikel i røgvandet om angående afslibning af bundmaling.

  Per Grønning:

  Kapsejlads, krudt og kugler købt til sæsonen 2007

  Indbydelse til Guldtuden sendes ud.

  Aftensejladser starter 2-5-2007 tilmelding hos Per.

  Søren:

  Gennemgang af af bestyrelsens adresseliste.

  Dansk sejlunions blad sendes til medlemmer der har afleveret adresseslip. 6. Eventuelt:

  Bjarne:

  klubbens hjemmeside bliver lavet om ( nye billeder )Ref. KC.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page