top of page

Ekstraordinær generalforsamling del 1

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 25. maj 2023 kl. 19.00 i klubhusetKære medlemmer

På den ordinære generalforsamling lykkedes det desværre ikke at få valgt en kasserer.

Den fungerende bestyrelse arbejder på at klubben får regnskabs hjælp. Dette vil betyde at kassereren ikke fremover vil komme til at stå for alle betalinger af regninger samt det daglige regnskab. Klubben har allerede en revisor, som står for det afsluttende regnskab.
Det bør derfor fremover være en mere overskuelig opgave for den kommende kasserer.

Den fungerende bestyrelse håber det kan få et medlem til at melde sig til denne post.

Vel mødt

Steen Larsen
NæstformandDagsorden

Fortsættelse af generalforsamling fra pkt. 7.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Formandens beretning – er gennemført på ordinær generalforsamling.

5. Regnskab, herunder orientering om budget – er gennemført på ordinær generalforsamling.

6. Indkomne forslag: – er gennemført på ordinær generalforsamling.

Se bilag for indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse.

Efter tur afgår følgende:

Kasserer: Rune Munk-Pedersen. Modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlemmerne: Steen Larsen, Modtager genvalg

Stig Pedersen, Modtager genvalg

Henrik Hansen, Modtager ikke genvalg

Bestyrelses suppleanter: Ronnie Andersen

Johnny Fladstrand. Modtager ikke genvalg(udmeldt)

Revisorer: Lasse Petersen

Per Nielsen

Revisorsuppleant: Vagn Olesen

8. Eventuelt

Husk at medbringe gyldigt bevis for medlemskab, der skal fremvises for at kunne

modtage stemmesedler inden selve generalforsamlingen starter.

Ekstraordinær generalforsamling del 2

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 25. maj 2023 kl. 19.00 i klubhuset – mødeafholdelse efter endt ekstraordinær generalforsamling / fortsættelse af ordinær generalforsamling.Kære medlemmer

Formand Kurt Jakobsen har valgt at trække sig som formand for Sejlklubben Suset med øjeblikkelig virkning.

Dette betyder at vi for resten af Kurts valgperiode (1 år) skal have valgt en ny formand.

Den fungerende bestyrelse har pt. ingen kandidater til posten, hvorfor det er særdeles vigtigt at du overvejer om det er noget for dig !

Vel mødt

Steen Larsen
NæstformandDagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Valg af formand

5: evt.

bottom of page