top of page

Bamses Legat

Når der tales om "Bamserne", er det familien Enstrøm der henvises til.
Familien bestod af far (Hjalmar Enstrøm) mor (Nelly Enstrøm) og søn (Tony Enstrøm).

Ifølge vores arkiver begyndte Nell og Hjalmar i sejlklubben i 1932.

Familien havde flere både, hvor de seneste alle hed "Bamse".
Derfra stammer kælenavnet "Bamserne" (fysikken havde nok også lidt med det at gøre).

Hjalmar var i mange år i bestyrelsen, og varetog blandt andet jobbet som "pladsudvalgsformand".
Hjalmar døde i 1966.

Tony var født ind i klubben i 1941, og tilbragte det meste af sit liv på Hvidovre Havn.
Han var i en lang årrække en af Hvidovre Sejlklub Susets solide støttepiller, og som den første i klubbens historie kunne Tony holde 25 års bestyrelsesjubilæum.

Tony beklædte næsten i hele sin bestyrelsesperiode posten som pladsudvalgsformand, og havde et indgående kendskab til alt hvad der rørte sig på havnen, ligesom han har en stor del af æren for havnens udvikling til det den er i dag.

For sin store indsats blev Tony i 1992 udnævnt til æresmedlem.

Tony døde d. 13. august 1997, alt for tidligt, 56 år gammel.

Længstlevende var Nell, som igennem alle årene nærmest var en institution og et samlingspunkt for alle i havnen. Hun fungerede som "reservemor" for alle de unge, og gik ikke glip af en god fest. I de senere år, var et godt glas portvin og et stykke chokolade absolut velkomment.

Nell var også æresmedlem af Hvidovre Sejlklub Suset.

Den 14. april 2000 kunne vi i sejlklubben fejre 85 års fødselsdag for Nell, hvilket skete med maner.

Den 26. april samme år døde Nelly Oline Enstrøm, og en epoke i Hvidovre Sejlklub Susets historie var forbi.


Æret være deres minde

/Lasse

bottom of page