top of page

Guldtuden

Sejladsen Guldtuden var i 'gamle dage' en stor sejlads med 40-50 deltagere fra alle klubber i Køge Bugt.
Sejladsen er opkaldt efter ”tude”-bøjen, som markerede indsejlingen til Kalvebodløbet.
Sejladsen har tidligere haft forskellige formater, den har både været en nat distancesejlads, og en kortere rundtur i Køge Bugt. Den tidligere overalt præmie var en lille vandrepokal, forestillende en model i guld af denne ”tudebøje”.

Hvidovre Sejlklub genoplivede i 2017 sejladsen som distancesejlads efter mærker i den nordlige del af Køge Bugt og siden da er succesen gentaget efter samme koncept. Deltagerantallet har ligget omkring 15 deltagere, men vi håber fremover at få endnu flere med.

Banen bliver på mellem 15 og 25 sømil afhængig af vejrudsigten. Det er muligt at tilmelde sig enten et kapsejladsløb eller et turløb. I turløbet sejles efter søvejsreglerne. Start og mållinje er udfor sydmolen af Hvidovre havn, så sejlrenderne i Kalveboderne indgår i banen. Det betyder også at frihøjden under Kalvebodbroen (en mastehøjde på 15 m) er en begrænsning for deltagelse. Der startes efter omvendt handicap, og bådene kommer derfor teoretisk set i mål nogenlunde samtidigt.

Regler
Der sejles efter bestemmelserne i Kapsejladsreglerne (ISAF) 2017-2020, inkl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions Forskrifter. Det er ikke tilladt at sejle singlehand.

Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen. 


Forsikring
Alle deltagende båd skal være dækket af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.


IMG_1454.jfif
bottom of page