top of page
Søg
  • Ulrik Larsen

Nyhedsbrev Julen 2023


Kære medlemmer

Vi nærmer os årets korteste dag, og for alle os der ser frem til at komme på vandet igen, går det snart mod lysere tider.Efterårsstorm

Den første efterårsstorm ramte Danmark d. 20-21 oktober. Vejrudsigterne var rimelige præcise og klare i spyttet om stormflod – specielt i den sydlige del af landet. Hvidovre Havn slap heldigvis nogenlunde med skrækken i modsætning til andre havne længere mod syd. Der var enkelte skader på bolværk og i mindre omfang på nogle både som lå i vandet. Husk i den forbindelse, at det er den enkelte bådejers ansvar, at tilse og

sikre egne både på land og i vandet.

Vi drøftede kort i dagene op stormfloden om klubhuset skulle sikres med sandsække, men besluttede at det ikke så ud til at blive ramt, hvilket heldigvis kom til at holde stik.

Det gik hårdt ud over vores naboer i Hvidovre Bådelaug, hvor broer m.m. blev helt ødelagt. Også Bøgeskov Havn på Stevns, led en krank skæbne og begge steder er der lange udsigter til at der kommer havn igen. Vi sender fra klubben en mindre økonomisk håndsrækning til begge havne som hjælp til genopbygning. Hvis man selv føler trang til støtte han der læses mere her, Bøgeskov havn www.boegeskovhavn.dk Hvidovre bådelaug www.hvidovrebaadelaug.dk Sidstnævnte samler penge ind via mobilepay 336222 (som er en lovlig indsamling via civilstyrelsen).

Stormflodssikring Men alt dette giver endnu en gang bevis for hvilke udfordringer klimaændringer stiller os overfor. Ved den igangværende molerenovering i havnen bliver kajkanten hævet lidt, så det beskytter en smule mere end i dag mod fremtidigt højvande.

Det er sikkert ikke nok i fremtiden, og der arbejdes derfor også på en ydre tormflodssikring af hele hovedstaden, som også vil komme os i Hvidovre Havn til gode.

Helt konkret arbejdes der af interesse for os i Hvidovre, på at etablere en dæmning formentlig med en sluseport som kan lukkes i tilfælde af stormflod. En mulig placering er på tværs uden for Kalvebod broerne. Det omfatter

i givet fald et større anlæg i Natura 2000 området, som kræver omfattende undersøgelser og dokumentation, før det kan blive besluttet.


Projektet er undervejs i det man kalder en forundersøgelse, som er en indledende og mere overordnet proces som kigger på løsninger for en ydre sikring for hele Hovedstadsområdet. Der arbejdes pt. i 4 spor.


• Sikringsniveauer (til hvilken kvote skal

Hovedstaden sikres mod oversvømmelse)

• Tekniske løsninger og økonomi (diger, sluser m.m.)

• Samfundsøkonomi

• Finansiering, organisering og myndigheder.

Det er et stort og komplekst arbejde som involverer både kommuner og staten. En af de store hurdler bliver at finde en retfærdig finansieringsmodel.

Kortet nedenfor viser udstrækningen af

undersøgelsen, samt de terrænkoter som er der i dag.

Forundersøgelsen skal være færdig i 2024. Den næste proces bliver i givet fald gennemførelse af en såkaldt Miljøkonsekvensvurdering, som kræves før et

endeligt projekt, kan blive besluttet. Det bliver spændende at følge, men vi ser nok ind i de næste 10 år, før der er en løsning, der mere effektivt kan sikre Hvidovre mod en stormflod fra syd.

Kortet viser Strækninger og etaper, samt eksisterende koter som indgår i projekt med stormflodssikring af Hovedstaden. Mere info på Sund og Bælts hjemmeside


Status Molerenovering

Den nye entreprenør (CG Jensen) er kommet godt fra start på den næste etape af molerenoveringen. Som I kan se dernede, er de allerede langt på sydmolen, hvilket giver begrundet håb om, at denne er klar til den 1. maj.

Den resterende del af nordmolen starter op senere på vinteren, og det tyder på denne del bliver færdig lidt senere. Så vi er positive overfor, at vi kan komme i vandet til foråret uden større forsinkelse Vi skal dog nok regne, det bliver nødvendigt med lidt fleksibilitet frem til sommer, ift. at bytte lidt rundt på pladser afhængigt af hvornår bådene kommer i vandet.Medlemsmøde 25. januar

Vi vil i bestyrelsen gerne have nogle input til hvad vi skal arbejde med de kommende år og hvordan vi bedst mulig får udviklet Hvidovre Sejlklub og havn de kommende år.

Derfor inviterer vi på et medlemsmøde torsdag d. 25. januar i klubhuset kl. 19, hvor alle er velkomne.

Her vil der blive oplæg til debat og mulighed for at komme med sine meninger og forslag til bestyrelsen. En repræsentant fra Dansk Sejlunion vil hjælpe med aftenens forløb.

På mødet vil man også kunne høre lidt mere om havneudvalgets arbejde, og se de første skitser og ideer til projekter, bla. med forslag til ny roklub/foreningshus og maritimt center, forskønnelse af arealer m.m.

Allerede fra kl. 17.30 vil det være muligt at få lidt at spise, da Susets Køkken laver stegt flæsk til en 50’er og klubben giver en øl eller vand.

Da køkkenet har lukket i januar, må I gerne melde til spisning hos Susets køkken allerede senest den. 17. dec.

Håber at se så mange som muligt.

Vindmøller ved Aflandshage sat i bero.

Et andet projekt, af interesse for os er

HOFOR’s projekt med at opstille en

vindmøllepark ved Aflandshage i Køge

Bugt. Det projekt er nu sat i bero.

Energistyrelsen udstedte i november 2022

en etableringstilladelse. Den blev dog

påklaget, og Energiklagenævnet ophævede

i juli 2023 tilladelsen. Primært med

henvisning til, at en allerede planlagt

flagermusundersøgelse skal fremrykkes. Mere info her.


Navigationsundervisning

Sejlerskolen har i mange år tilbudt undervisning i navigation om vinteren, som en del af forløbet med duelighedsbeviset. Vores medlem Niels Nørgård Rasmussen, som har undervist i et par år nu, stopper efter denne sæson, så vi skal have fundet en erstatning. Hvis du har lyst og evnerne eller kender nogen, så henvend dig gerne til Morten Winther fra sejlerskolen på mail eller til undertegnede. Sejlerskolen kan kontaktes på sejlerskolen@hvidovresejlklub.dk


Sponsorudvalg

Vi vil gerne have fornyet noget af vores udstyr.

Det er helt centralt, hvis klubben skal udvikle sig,

at vi har noget up to date grej og udstyr til vores tilbud. Det gælder primært for juniorafdelingen, sejlerskolen, SUP, Mini 12 m. m.m. Selv om klubben har lidt midler, skal der skaffes ekstern finansiering, hvis der f.eks skal indkøbes nye joller, både til sejlerskolen, følgebåde m.m. Der er mange penge rundt omkring i forskellige firmaer, fonde m.m. Men det kræver et målrettet

arbejde, at skrive ansøgninger, følge op m.m. Det skal organiseres i et sponsorudvalg. Hvis du sidder og tænker, at det er jeg da god til, eller du blot kunne tænke dig at være med, så tøv ikke med at kontakte undertegnede.

Miljøudvalg

Vi har i bestyrelsen nedsat et miljøudvalg der skal komme med oplæg til en miljøpolitik, og andre gode forslag til hvordan vi i klubben får mere fokus på miljø og bæredygtighed. Det kommer der mere information om senere.

Frivillig fest lørdag d. 3. feb. Kl. 13.

Uden frivillige kunne Hvidovre sejlklub ikke eksistere. Der er mange der ligger mange timer i frivilligt arbejde i klubben, som trænere, puklehvaler, deltagelse i forskellige udvalg osv. I ved selv hvem i er . Det vil vi gerne fra bestyrelsen sige tak for, ved at invitere til en ”frivilligfest”. Det bliver lørdag d. 3. februar kl. 13. Der sendes invitationer ud.

Kommende aktiviteter:

• Juletræsfest den 2. dec. kl. 15

• Fællesspisning den 14. dec. Kl. 18. Husk tilmelding til køkkenet senest søndag d. 10/12

• Nytårskur den 1. dec. kl. 12. med frisk gåtur og lidt at varme sig på bagefter

• Fællesspisning torsdag den 25. jan. Kl. 17.30 og medlemsmøde kl. 19. Tilmelding til spisning allerede den 17. dec. til køkkenet grundet der er lukket i januar. Man kan også deltage i medlemsmøde uden at spise med.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul til alle medlemmer og jeres familier.

51 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page