top of page
Søg
  • Ulrik Larsen

Nyhedsbrev Oktober 2023

Så er efteråret sat ind, standeren er halet ned og der er godt gang i at få bådene på land. I år lidt tidligere end normalt grundet den resterende renovering af molerne, som snart skal i gang. Apropos efterår, så skal I der stadig har både i vandet se ekstra jeres både her i den sidste weekend i efterårsferien, hvor der loves kraftig blæst fra øst og højvande.


Vask af bund og slibning

Når nu bådene kommer på land, er det på sin plads at nævne lidt om miljøforhold i forbindelse med vask, slibning m.m. For miljøets skyld, havnens økonomi og ikke mindst dit eget helbred, er det vigtigt at det gøres på en miljørigtig måde, og at man undgår at der spildes malingsafskrab og slibestøv m.m. på pladsen.

Miljøbeskyttelsesloven §27 forbyder, at forurenende stoffer bliver udledt i vandløb og søer, og at forurenende stoffer lægges eller spildes på jorden, så der er risiko for at stofferne kan havne i vandet. Det betyder, at vask, slibning og maling af både skal ske med tilstrækkelig beskyttelse, derved skal vask af bund foregå på fast grund af beton og afløb til brønd med opsamling i. Alt slibning skal foretages med støvsuger på slibemaskine. Det håber jeg I vil efterleve.


Indvielse af badestigen

12. oktober blev badestigen indviet. Projektet med de sidste færdiggørelsesarbejder fortsætter ind i starten af november. Se et par billeder nedenfor.

Kommende arrangementer

Afriggertur lørdag d. 21. okt: Sejlads aflyst grundet vejret – Spisning i SUSET kl. 17:00 fastholdes for de tilmeldte – Vel mødt.

Sæt kryds i kalenderen - Julebanko 23.11


Sejlerhilsen fra

Ulrik Larsen

38 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page