top of page

Referater 2008

2008-04-10 Kl.19.30.

Mødereferat
Afdelings- og Bestyrelsesmøde :

Deltagere :

Lasse Petersen.

Søren Overgård.

Hans-Henrik Andersen.

Bjarne Clasen-Nyqvist.

Per Grønning.

Ronnie Andersen.

Afbud :

Keld Christensen.

Kim Madsen.

Per Nielsen.

Referent :

Bjarne Clasen-Nyqvist.

Formand Lasse Petersen bød velkommen.

 1. Mødereferat fra sidste møde:
  Ingen kommentarer til mødereferat fra forrige møde.

 2. Regnskabsoversigt.
  Per var desværre fraværende, men Regnskabet er sundt

 3. Klubhuset
  Tilbud på adgangskontrol er indhentet og det ser stærkt ud til at vi kan åbne klubhuset for medlemmer når der ellers ""er lukket"". Der skal stadig definere adgangsregler og vi mangler intern video-overvågning med tilhørende computer. Der tages højde for at vi kan tage en ny hoveddør med

 4. Havnen.
  Efter Johnny's opsigelse var vi så heldige, at finde en ny pladsmand. Dog viste det sig at han ikke kunne med arbejdet og også han var nødt til at forlade os. Vi har nu pr 2/4 fundet en ny: Allan Larsen en af vores forhenværende medlemmer, der nu normalt sejler i Vallensbæk. Klubbens bestyrelse samt alle udvalgsformændende har udfærdiget et indlæg til kommunens helhedsplan for havnen med dens omgivelser. Denne er fremsendt til kommunen. Vi har fået monteret en ekstra stærk kran-arm som kan bruges til at søsætte mindre både. Der skal udfærdiges et sæt regler for benyttelse af denne

 5. Marketenderi.
  Den almindelige prisudvikling har tvunget Per til at ansøge om prisstigninger på øl, vand og kaffe. Det blev enstemmigt vedtaget.

 6. Bordet rundt.
  Hjemmesiden mangler stadig materiale.
  Vi har været udsat for væbnet røveri. Politiet har fundet røveren.
  Guldtuden bliver i år lagt sammen med Enighedens sommersejlads hvorved begge klubber samler vores indsats i Guldtuden i år.
  Vi vil invitere både fra andre klubber med til vores onsdags-kapsejladser.
  Der var ingen indkomne forslag til Generalforsamlingen.
  Mogens ""Bimo"" Toft trækker sig som bestyrelsessuppleant og bestyrelsen vil foreslå Bent Hornstrøm i stedet.
  Birgit trækker sig som Optimist-leder. Birgit har fundet en afløser.
  Vi har vundet et Optimist-sejl på bådudstillingen i Bella.
  Tuborg-fondet har doneret 30.000 til køb af en ny dory. Den vil blive døbt til standerhejsningen.

 7. Eventuelt:
  Bestyrelsen indstiller Uggi til æresmedlem pga. mange års dygtig styring af vores økonomi. Der var ikke yderlige ting på programmet.

BCN

bottom of page