top of page
Søg
  • Ulrik Larsen

Nyhedsbrev sommer 2023

Kære medlemmer

Når I læser dette, er nogle allerede startet sommerferie, mens andre sveder og venter på det bliver ens tur, og så er der dem der har sommerferie hele tiden.

Der sker en del i og omkring klubben, så nyhedsbrevet er blevet lidt langt, men nu har I jo også hele sommerferien til at læse i.

Ny besætning

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået ny bestyrelse. Efter et par omgange med flere generalforsamlinger, består den nye bestyrelse af følgende personer:

• Ulrik Larsen

• Kurt Sejsbo

• Jan Larsen

• Steen Larsen

• Stig Pedersen

• Osama Hamza

• Hans Henrik Andersen

• Ronni Andersen

• Thomas Westh

Undertegnede har påtaget sig opgaven som ny formand. Bestyrelsen har holdt et enkelt møde, hvor fokus har været på at få den daglige drift lidt på fode igen. Derudover har Osama påtaget sig opgaven som ny kasserer. Den endelige konstituering og fordeling af opgaver venter dog til efter sommerferien.

Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet sammen med den øvrige bestyrelse. Der er rigtig mange spændende ting at tage fat på. Ikke mindst de kommende års forandringer og forbedringer af vores havn, som er planlagt. Her vil jeg have fokus på et godt og tæt samarbejde, både med kommunen og de andre klubber i havnen og alle jer medlemmer.


Havneprojektet

Som man ved selvsyn kan konstatere, er der godt gang i arbejdet med renovering af nordmolen.

Dette arbejde forventes færdigt med udgange af august. Jeg vil ikke her dvæle ved situationen over de manglende bådpladser som følge heraf, men blot med glæde konstatere at kommunalbestyrelsen på møde d. 21. juni har vedtaget budget og resultat af licitation i forhold opgaven med at renovere og udskifte resten molerne i havnen.Den endelige tidsplan er ikke i skrivende stund meldt ud, men foreløbigt sigtes der mod at komme i gang primo oktober, så molerne kan være klar til sæsonstart 2024.

Når dette er sagt skal vi nok forberede os på, at det også til næste sæsonstart kan blive nødvendigt med fleksibilitet og tålmodighed ift. rokering med pladser med hensyn til færdiggørelsesarbejder m.m.

Jollepladsen er ryddet for det opgravede havneslam som det kan ses, men den kan fortsat ikke benyttes, da stort set hele arealet skal bruges til ny byggeplads, til den fortsatte havnerenovering. Vi skal nok forberede os på, at den er inddraget en stor del af sæsonen i 2024.

Der er sat hegn op der markerer det areal, der skal benyttes til arbejdsplads.

En tak til kommunen for at fremme projektet mest muligt.

Vi vil i bestyrelsen have stor fokus på at følge tæt med i processen og løbende orientere om status og fremdrift. Brian og Hans Henrik har gjort et stort arbejde i forhold til at hjælpe med midlertidige pladser, omrokeringer m.m. for at komme bedst igennem situationen med de manglende bådpladser på nordmolen.

Kom ud mand

Friske sejlere og frivillige, restaurerer nu klubbens 2.4 mR Mini 12 ́ere.

Vi er nogle Mini 12 sejlere, der igennem de seneste par år har talt om, at de små og smukke joller så meget fortjener ”en kærlig omgang” – for håbet er jo, at vi i sejlklubben igen får mulighed for, at invitere nye sejlere om bord i nogle funklende og velsejlende joller.

En mulighed opstod i foråret 2023, da sejlklubben blev inviteret til at indgå som partner i et

samarbejdsprojekt mellem Center for Sundhed og Forebyggelse, Hvidovre Kommune og Forum for Mænds Sundhed. Formålet med dette partnerskab er, at få flere mænd til at deltage i åbne, positive og praktiske fællesskaber – og meget gerne i det fri.

I uge 24 afholdtes den internationale Men ́s Health Week – Mænds Sundhed og Trivsel – og

Hvidovre Kommune er, ligesom alle andre kommuner i Danmark, med som deltager.

En lang række initiativer, udelukkende rettet til mænd, blev tilbudt i denne uge, og et af disse projekter handlede om at åbne sejlklubben for frivillige mænd, der sammen kunne restaurere Mini 12 ́erne. Projektet støttes økonomisk af Forum for Mænds Sundhed, Sejlklubben ”Suset” og Hvidovre Kommune. Der er lavet en ansøgning om tilladelse til opstilling af et mere permanent lille ”jolle-værft” på havnen, og en række fonde bliver ligeledes kontaktet om støtte til projektet. Projektet er nu godt i gang – et midlertidigt Mini-værft er stillet op på pladsen foran Skipperstuen, og de første par både er kørt på plads, har fået tømt kølen for bly og skal så slibes, spartles og males. Bådene bliver også teknisk gjort klar med nye frølår, blokke og liner mv. Målet er, at mindst 2 af Mini 12 ́erne bliver færdigrenoveret og kommer ud at sejle i år. Planen er, at vi 2024 fortsætter arbejdet med at restaurere yderligere et antal Mini 12 ́ere.

Et par helt nye sejlere har også vist interesse for Mini 12 ́eren, og den første har allerede haft en prøvesejlads med Steen som instruktør i følgebåden.

Hvis nogen har lyst til at deltage i projektet eller kender nogen der kunne have lyst, så kontakt mig på bjarneagerlin@gmail.com eller 20 40 39 29.

Vi mødes til morgenkaffe mandage og torsdage kl. 9:00 i Skipperstuen.

Eneste kvalifikation for at deltage er: MAND

Sommerlejr og sejlads

Juniorafdelingen fik sidste år 30.000 kr. af Hempelfonde til afholdelse af en sommerlejr. Pengene er Brugt på våddragter, nye redningsveste og forplejning. Lejren er løbet af stablen d. 26-27 juni.

Her fik knap 20 børn i alderen 9-14 år mulighed for at boltre sig på vandet på både SUP boards og i joller under kyndig vejledning af klubbens instruktører.

Der var højt humør de 2 dage i Hvidovre Havn. Tak til Nathalia, Svend, Gitte, Cecilie, Janne og Asta for hjælp på vandet og Kurt Sejsbo og besætning og Susets Køkken for hjælp med forplejning.Og vi har i øvrigt stadig plads i juniorafdelingen til nye medlemmer. Hvis du er mellem 9 og 14 år og er glad for vand så kig ned på mandage kl. 17.15 hvor vi sejler.

SUP for piger 12- 16 år.

Vi har i samarbejde med DGI haft 2 ”åbent hus dage” målrettet piger 12-16 år i starten af juni. De fik lov at prøve at sejle i joller, men mest af alt at prøve SUP.

Flere af dem syntes det var en god oplevelse, så nu prøver vi at få startet et hold med SUP i denne aldersgruppe.


Vi har fået hjælp af Anemone som har erfaring med træning og SUP til at drive det i gang, men vi mangler lidt mere hjælp. Hvis du tænker, at det er da lige dig, så tag fat i undertegnede. Du skal have lyst til at have sjovt sammen med en flok teenagepiger og øvrige forudsætninger kan vi hurtigt lære dig. Tanken er at mødes en gang om ugen i sæsonen.Raserlauget

Der sejles her i sæsonen kapsejlads hver onsdag sammen med Enigheden. Vi starter kl. 18.30 ude på banen på den anden side af broen. Dommertjansen går på skift, og bagefter fortælles der sørøverhistorier og spises pølser fra Lau’s pølsebiks.

Kommunikation omkring sejlads, gaster og andet foregår primært på Raserlaugets facebookside

https://www.facebook.com/groups/350925918369789 (eller søg på Kalvebod Raserlaug)

Sejlerskolen:

Sejlerskolen er også i gang. Her sker der også lidt nyt, da Morten Winther har sagt ja til at overtage det administrative arbejde med kontakt til medlemmer, generel koordinering m.m. Tak for det Morten.

Ivan Pedersen er backup på grej, både og udstyr. Vi kan også her godt bruge flere frivillige instruktører.

Der er venteliste til sejlerskolen, så hvis du går og overvejer om det kunne være noget for dig, så tag endelig fat i os og få en snak.

Sjælland og Møn Rundt

To Hvidovrebåde deltog i Køge sejlklubs Møn Rundt d. 2-3 juni., og undertegnede og Ivan i

Ylva’en, var så beskedne at besætte de 2 første pladser.

Undertegnede deltog sammen med ca. 180 andre både i Sjælland Rundt.

Grundet det meget stille vejr trak vi stikket, da vi lå i Køge Bugt og Hvidovre trak i os efter ca. 55 timers sejlads – uagtet at vi lå til at blive første båd i mål på den lille bane gennem Bøgestrømmen.

Nedenstående billede er fra passagen af byggeriet af den nye Storstrømsbro, med den nye pylon på vej i vejret. Det er taget ca, 15 min før en voldsom tordenbyge ramte feltet, og kostede nogle flængede sejl og spilere.

Aktiviteter i og omkring Hvidovre Havn i 2 weekender i august

Vi har – heldigvis – nogle aktive naboklubber i havnen. Både Triatlonklubben og kajakklubben arrangerer nogle store stævner i august, som kan give lidt udfordringer med at komme ud og ind ad havnen.

Triatlonklubben arrangerer igen i år et stævne. I år er det lørdag d. 12. august. Her svømmes i havnen, hvilket kan give udfordringer med at komme ind og ud, i perioder hvor de er i gang.

Weekenden efter d. 18-19-20 august afholder kajakklubbben DM i kajakmarathon, hvor banen vil ligge udenfor havnen.

Vi er i dialog med klubberne og melder mere konkret ud omkring eventuelle restriktioner og

hvordan det nærmere tilrettelægges. Men det kan konstateres, at der bliver liv og glade dage i og omkring havnen i de 2 weekender i august.

Kontoret

Kontoret er lukket i juli måned og første halvdel af august, og åbner igen d. 18. august. Brian og Jonna kan kontakte frem til og med uge 28.


Sidst men ikke mindst – God sommer til alle

Sejlerhilsen fra

Ulrik Larsen

69 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page